Moje osiągnięcia:

Staż zagraniczny

z programu Erasmus+

Kluż-Napoka

w Babeș-Bolyai University w Rumunii (2 miesiące)

Staż zagraniczny

Guntur, Indie

Acharya Nagarjuna University (1 miesiąc)

Wyjazd zagraniczny

W ramach programu Erasmus

le Mans we Francji

Université du Mans (4 miesiące)

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Ars Astronomica : "Tranzyt Wenus"

1 miejsce

1 miejsce

Egzamin językowy TOEIC

język angielski

Wynik: 99%

Poziom C2

Dyplom Magistra Fizyki

Ze specjalizacją: Nanofizyka i Nanomateriały

Praca o tytule:

"Otrzymywanie i charakterystyka bioaktywnych szkieł i ceramik fosforanowych do zastosowań medycznych."

Dyplom licencjata

Ze specjalizacją: Nanotechnologia

Praca o tytule

Kwantowo-chemiczne modelowanie własności elektronowych wybranych nanokryształów półprzewodnikowych